Υπηρεσίες
 Το Τεχνικό Γραφείο Μανδράκης Γεώργιος, αναλαμβάνει πρόσθετες υπηρεσίες για οποιοδήποτε έργο όπως:

Επίβλεψη

Αναλαμβάνεται η επίβλεψη ιδιωτικών και δημόσιων έργων.

Κοστολογήσεις και προμετρήσεις έργων

Συντάσσουμε αναλυτικό προϋπολογισμό για κάθε έργο. Γίνεται προμέτρηση τόσο των υλικών της κατασκευής, όσο και τα εργατικών. Έτσι γνωρίζεται από πριν το συνολικό κόστος της κατασκευής σας (υλικά, εργατικά, Ι.Κ.Α., κ.λπ.).

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο αναλυτικός προϋπολογισμός του κόστους μιας κατασκευής είναι:

·           Γνωρίζεται εξ’αρχής το τελικό κόστος με απόλυτη ακρίβεια.
·            Απόλυτο έλεγχο  των επί μέρους δαπανών.

Επιμετρήσεις

Αναλαμβάνουμε την επιμέτρηση ολόκληρης της κατασκευής ή ακόμα και τμήμα αυτής. Η επιμέτρηση αποτελεί την ποσοτική πιστοποίηση της εκτελεσμένης εργασίας.
Για τα δημόσια έργα παρέχεται η υπηρεσία των επιμετρήσεων, σύνταξη λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών (Α.Π.Ε.), Π.Π.Α.Ε., Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Προϋπολογισμός για δάνεια και επιδοτήσεις

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη προϋπολογισμού για την χορήγηση δανείου ή επιδότησης. Επίσης συντάσσουμε φάκελο για την υποβολή πρότασης επιδότησης από το ΕΣΠΑ ή τον αναπτυξιακό νόμο.

Εκτιμήσεις ακινήτων

Αναλαμβάνουμε την εκτίμηση ακινήτων για λογαριασμό τραπεζών, ιδιωτών, επιχειρήσεων και ασφαλιστικών ταμείων.

Έλεγχος νομιμότητας
Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο νομιμότητας οποιασδήποτε κατασκευής ως προς την υφιστάμενη άδεια και υφιστάμενα σχέδια. Συντάσσουμε τεχνική έκθεση νομιμότητας κατασκευής.

Έλεγχος όρων δόμησης

Αναλαμβάνουμε  τον έλεγχο των έλεγχο των όρων δόμησης οικοπέδων και αγροτεμαχίων και τη δυνατότητα δόμησης τους.

Πραγματογνωμοσύνες

Αναλαμβάνουμε πραγματογνωμοσύνες για τις παρακάτω κατηγορίες:
·           Οικονομικές εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων, γηπέδων, ημιτελών κατασκευών.
·           Εκτίμηση ζημιών από πλημμύρες, πυρκαγιές, τρομοκρατικές ενέργειες.
·           Ποσοτικές εκτιμήσεις, εμβαδομετρήσεις, επιμετρήσεις.
·           Θέματα Γ.Ο.Κ., υπερβάσεις άδειας, εφαρμογή μελέτης, αυθαίρετες κατασκευές.

Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός των κατασκευών

Είμαστε άριστοι γνώστες του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού των έργων. Στόχος μας η εκτέλεση του έργου με το ελάχιστο δυνατό κόστος, μέσα στον προγραμματισμένο χρόνο και σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές, οι οποίες εξασφαλίζουν την αντοχή, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της κατασκευής.

Σύνταξη εγγράφων

Τέλος αναλαμβάνουμε τη σύνταξη κάθε άλλου εγγράφου που αφορά το πεδίο του Πολιτικού Μηχανικού.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες απευθύνονται σε κατασκευαστές, σε ιδιώτες, σε επιχειρήσεις, σε τεχνικά γραφεία και τεχνικές εταιρίες.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου