Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012


Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Τεχνικού Γραφείου του Μανδράκη Γεωργίου.

Απευθυνόμαστε σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις. Επίσης, είναι δυνατή η επιμέρους παροχή υπηρεσιών για μηχανικούς και τεχνικές εταιρίες.

Ασχολούμαστε με όλες τις εργασίες – στάδια πολλών εργασιών όπως:

Μελέτη & Οικοδομική άδεια


Αρχιτεκτονικό Σχέδιο


Μεταλλική κατασκευή


Κτίριο


Τα τελευταία χρόνια με την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων, όπως είναι η Αττική και η Εγνατία οδός, η εκτροπή του Αχελώου, έργα ΟΣΕ παρατηρείται μία σημαντική αύξηση στις κατασκευές υπογείων τεχνικών έργων που αφορούν κυρίως Σήραγγες κυκλοφορίας και υδραυλικές. Αξίζει να σημειωθεί πως περίπου 130 σήραγγες έχουν κατασκευαστεί στα έργα της Αττικής και Εγνατίας οδού.


Σήραγγα


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρέχουμε κάθε είδους κατασκευαστικές υπηρεσίες σε υπόγεια και μεγάλα τεχνικά έργα.

Μαζί με το έμπειρο και άριστα καταρτισμένο προσωπικό μας και έχοντας συμμετάσχει στην κατασκευή της σήραγγας Γκρόπας μπορούμε να αναλάβουμε τις παρακάτω εργασίες:

Εργασίες τοποθέτησης γεωυφάσματος – στεγανωτικής μεμβράνης σήραγγας


Εργασίες μόρφωσης και τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού τελικής επένδυσης


Βαφή σήραγγας


Κατασκευή, τοποθέτηση και πλήρωση φατνών (σαραζανετιών)


Κατασκευή φρεατίων, τεχνικών, αποχέτευσης, τριγωνικής και άλλων μικροκατασκευών


Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουμε εντός και εκτός σχεδίου Τοπογραφικά διαγράμματα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ‘87, Τοπογραφικά διαγράμματα αστικών και αγροτικών περιοχών, Τοπογραφικά διαγράμματα για δικαιοπραξίες (συμβόλαια), Τοπογραφικά διαγράμματα για Εθνικό κτηματολόγιο, Τοπογραφικά διαγράμματα για διορθωτικές πράξεις εφαρμογής, Τοπογραφικά διαγράμματα για οριοθετήσεις οικοπέδων, Ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων, Τακτοποιήσεις Ημιυπαίθριων, την έκδοση Τεχνικών Εκθέσεων, Επιβλέψεις, Κοστολογήσεις έργων, Επιμετρήσεις, Σύνταξη προϋπολογισμού για έκδοση δανείου, Εκτιμήσεις ακινήτων, Έλεγχος νομιμότητας, Πραγματογνωμοσύνες καθώς και τη σύνταξη κάθε άλλου εγγράφου που αφορά το πεδίο του Πολιτικού Μηχανικού.