ΜελέτεςΓια να κατασκευαστεί ένα κτίριο, τεχνικά άρτιο, οικονομικά, λειτουργικό και χωρίς καθυστερήσεις απαιτείται συντονισμός στον σχεδιασμός και την κατασκευή, βάσει των κανόνων, τόσο της ισχύουσας νομοθεσίας όσο και της πρακτικής. Μία από τις φάσεις ή στάδια της κατασκευής, που περιλαμβάνουν ομοιογενείς εργασίες, είναι η μελέτη.
Συνήθως οι μελέτες συντάσσονται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Φυσικά μπορούμε να υποστηρίξουμε τον πελάτη (ιδιώτη – επιχείρηση – συνάδελφο – εταιρία) και μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας με διάφορες άλλες μελέτες όπως π.χ. μελέτη εφαρμογής, οικονομοτεχνικές μελέτες κ.λπ.
Έχοντας μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη άρτιων μελετών, σε συνδυασμό με τη μεγάλη εμπειρία μας πάνω στην κατασκευή, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη όλων των μελετών  όπως :

§   Τοπογραφική μελέτη
§   Αρχιτεκτονική μελέτη
§   Στατική μελέτη
§   Μελέτη θερμομόνωσης – Έκδοση
   πιστοποιητικού ΚΕΝΑΚ
§   Μελέτη ηχομόνωσης
§   Μελέτη πυροπροστασίας
§   Μελέτη ύδρευσης – αποχέτευσης
§   Μελέτη ηλεκτρολογικών
§   Μελέτη κεντρικής θέρμανσης
§   Μελέτη κλιματισμού
§   Μελέτη ανελκυστήρα
§   Μελέτη ιδιωτικού σταθμού
§   Μελέτη καύσιμου αερίου

Απευθυνόμαστε σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις. Επίσης, είναι δυνατή η επιμέρους παροχή υπηρεσιών για μηχανικούς και τεχνικές εταιρίες.
Κάθε μελέτη που ολοκληρώνεται, εκτός από την έντυπη μορφή της θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD, δισκέτα κλπ.) ή θα αποστέλλεται με e-mail.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου